29 jan

Aanmelden kinderen/jeugdigen tot 18 jaar

Aanmelden kinderen/jeugdigen tot 18 jaar

Actuele wijziging
Vanaf 1 januari 2020 heb ik geen contract meer met de gemeentes en worden mijn behandelingen van kinderen en jeugdigen niet meer vergoed.

Kosten
Ik hanteer afhankelijk van u inkomen tarieven tussen de €50,00 en €90,00. Het laagste tarief geldt alleen voor bijstandsgerechtigden. Het exacte tarief spreek ik in een persoonlijk gesprek met u af.

Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de sessie zelf betalen. Daarvoor geldt een tarief van € 50,00.

Wachttijd: op dit moment bedraagt de wachttijd 8-10 weken.

Voor het aanmelden kunt u onderstaand aanmeldingsformulier invullen, of telefonisch contact met ons opnemen (0228-318013).

Telefonisch spreekuur in principe op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 13:30. Aanpassingen worden vermeld via de voicemail.
Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Alvorens u dit formulier invult: leest u s.v.p. de informatie op de website over de vergoedingen – met name wat betreft de voorwaarden van de zorgverzekeraars om daarvoor in aanmerking te komen.

Gegevens ouder/ouders

Gegevens van uw kind

Vergeet niet bij uw eerste bezoek de verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen
Heeft uw kind een huidige en/of eerdere psychologische behandeling elders *
* verplichte velden