05 jan

Kosten en vergoedingen Jeugd

Nieuwe regels Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. Deze hulp zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. Hulp aan jeugdigen wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven.
Kijk voor mee informatie hierover op deze website.

Eind 2015 heeft Trees van Eijden contracten afgesloten met de gemeente Enkhuizen, Stedebroec en Medemblik. Om de hulp vergoed te krijgen is er een beschikkingsnummer van de betreffende gemeente nodig. Hoe u aan zo’n beschikking kunt komen is nog niet overal bekend en kan per gemeente verschillen. Houd u daarvoor de website van uw gemeente en de huis aan huis bladen waarin het gemeentenieuws staat in de gaten.

NB: Bel tijdig af!

De gemeente vergoedt alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de sessie zelf betalen. Daarvoor geldt een tarief van € 50,00.


Aanmelden jeugd