05 jan

Kosten Jeugd

Actuele wijziging
Vanaf 1 januari 2020 heb ik geen contract meer met de gemeentes en worden mijn behandelingen van kinderen en jeugdigen niet meer vergoed.

Kosten
Ik hanteer afhankelijk van u inkomen tarieven tussen de €50,00 en €90,00. Het laagste tarief geldt alleen voor bijstandsgerechtigden. Het exacte tarief spreek ik in een persoonlijk gesprek met u af.

Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de sessie zelf betalen. Daarvoor geldt een tarief van € 50,00.

Regels Jeugdwet
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. Deze hulp zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. Alleen psychologische hulp door gecontracteerde zorgaanbieders wordt door de gemeenten vergoed.
Kijk voor mee informatie hierover op deze website van de Rijksoverheid.


Aanmelden jeugd