H.A.L van Engen,

(verder aangeduid als HvE) gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37151595, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe HvE met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

T.M.M. van Eijden

Psychologenpraktijk T.M.M. van Eijden, verder aangeduid als TVE, gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37152317, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe TVE met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).