Kosten en vergoedingen

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een GZ psycholoog (BIG), werkzaam binnen de generalistische basis GGZ.

U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoedde psychische (DSM 5) stoornis is.

Het Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Zie link.

Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt berekend en vergoed. Het Zorgprestatiemodel beoogt transparanter voor cliënten te zijn.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. Er zijn 3 verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar welke problematiek er bij u speelt;
  • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van:
  • Het beroep van uw behandelaar
  • De duur van het consult.

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is zorgvraagtypering?

De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt de regiebehandelaar een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf (of samen) ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.
Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Voor meer informatie klik hier

Wat kost het?

Uw basisverzekering vergoedt psychologische hulp in de generalistische basis GGZ voor een aantal psychologische problemen (psychische stoornissen volgens de DSM 5). De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Tenzij u een hoger eigen risico heeft genomen is dit in 2023 € 385,00.

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 hebben wij contracten met Zilveren Kruis Achmea, CZ, DSW, ASR, Menzis, Zorg en Zekerheid, Salland, ONVZ, VGZ en hun onderliggende verzekeraars.

Wij hebben in 2023 contracten met onderstaande verzekeraarsgroepen. Klik voor prijzen en vergoedingen op uw zorgverzekeraarsgroep.

NZA tarieven 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   29,68
Behandeling  (15 minuten)            €   52,99
Behandeling  (30 minuten)            €   90,36
Behandeling  (45 minuten)            € 128,40
Behandeling  (60 minuten)            € 152,50
Behandeling  (75 minuten)            € 187,76
Behandeling  (90 minuten)            € 229,30
Behandeling  (120 minuten)         € 337,14

Diagnostiek  (5 minuten)               €   37,87
Diagnostiek  (15 minuten)             €   65,19
Diagnostiek  (30 minuten)             € 108,04
Diagnostiek  (45 minuten)             € 151,07
Diagnostiek  (60 minuten)             € 173,40
Diagnostiek  (75 minuten)             € 211,34
Diagnostiek  (90 minuten)             € 259,01
Diagnostiek  (120 minuten)          € 373,08

Tarieven ENO 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   26,42
Behandeling  (15 minuten)            €   47,16
Behandeling  (30 minuten)            €   80,42
Behandeling  (45 minuten)            € 114,28
Behandeling  (60 minuten)            € 135,73
Behandeling  (75 minuten)            € 167,11
Behandeling  (90 minuten)            € 204,08
Behandeling  (120 minuten)         € 300,05

Diagnostiek  (5 minuten)               €   33,70
Diagnostiek  (15 minuten)             €   58,02
Diagnostiek  (30 minuten)             €   96,16
Diagnostiek  (45 minuten)             € 134,45
Diagnostiek  (60 minuten)             € 154,33
Diagnostiek  (75 minuten)             € 188,09
Diagnostiek  (90 minuten)             € 230,52
Diagnostiek  (120 minuten)          € 332,04

Tarieven ONVZ 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   24,63
Behandeling  (15 minuten)            €   43,98
Behandeling  (30 minuten)            €   75,00
Behandeling  (45 minuten)            € 106,57
Behandeling  (60 minuten)            € 126,58
Behandeling  (75 minuten)            € 155,84
Behandeling  (90 minuten)            € 190,32
Behandeling  (120 minuten)         € 279,83

Diagnostiek  (5 minuten)               €   31,43
Diagnostiek  (15 minuten)             €   54,11
Diagnostiek  (30 minuten)             €   89,67
Diagnostiek  (45 minuten)             € 125,39
Diagnostiek  (60 minuten)             € 143,92
Diagnostiek  (75 minuten)             € 175,41
Diagnostiek  (90 minuten)             € 214,98
Diagnostiek  (120 minuten)          € 309,66

Tarieven VGZ 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   26,42
Behandeling  (15 minuten)            €   47,16
Behandeling  (30 minuten)            €   80,42
Behandeling  (45 minuten)            € 114,28
Behandeling  (60 minuten)            € 135,73
Behandeling  (75 minuten)            € 167,11
Behandeling  (90 minuten)            € 204,08
Behandeling  (120 minuten)         € 300,05

Diagnostiek  (5 minuten)               €   33,70
Diagnostiek  (15 minuten)             €   58,02
Diagnostiek  (30 minuten)             €   96,16
Diagnostiek  (45 minuten)             € 134,45
Diagnostiek  (60 minuten)             € 154,33
Diagnostiek  (75 minuten)             € 188,09
Diagnostiek  (90 minuten)             € 230,52
Diagnostiek  (120 minuten)          € 332,04

Tarieven Zorg & Zekerheid 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   26,12
Behandeling  (15 minuten)            €   46,63
Behandeling  (30 minuten)            €   79,52
Behandeling  (45 minuten)            € 112,99
Behandeling  (60 minuten)            € 134,20
Behandeling  (75 minuten)            € 165,23
Behandeling  (90 minuten)            € 201,78
Behandeling  (120 minuten)         € 296,68

Diagnostiek  (5 minuten)               €   33,33
Diagnostiek  (15 minuten)             €   57,37
Diagnostiek  (30 minuten)             €   95,08
Diagnostiek  (45 minuten)             € 132,94
Diagnostiek  (60 minuten)             € 152,59
Diagnostiek  (75 minuten)             € 185,98
Diagnostiek  (90 minuten)             € 227,93
Diagnostiek  (120 minuten)          € 328,31

Tarieven CZ 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   25,82
Behandeling  (15 minuten)            €   46,10
Behandeling  (30 minuten)            €   78,61
Behandeling  (45 minuten)            € 111,71
Behandeling  (60 minuten)            € 132,68
Behandeling  (75 minuten)            € 163,35
Behandeling  (90 minuten)            € 199,49
Behandeling  (120 minuten)         € 293,31

Diagnostiek  (5 minuten)               €   32,95
Diagnostiek  (15 minuten)             €   56,72
Diagnostiek  (30 minuten)             €   93,99
Diagnostiek  (45 minuten)             € 131,43
Diagnostiek  (60 minuten)             € 150,86
Diagnostiek  (75 minuten)             € 183,87
Diagnostiek  (90 minuten)             € 225,34
Diagnostiek  (120 minuten)          € 324,58

Tarieven Menzis 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   26,71
Behandeling  (15 minuten)            €   47,69
Behandeling  (30 minuten)            €   81,32
Behandeling  (45 minuten)            € 115,56
Behandeling  (60 minuten)            € 137,25
Behandeling  (75 minuten)            € 168,98
Behandeling  (90 minuten)            € 206,37
Behandeling  (120 minuten)         € 303,43

Diagnostiek  (5 minuten)               €   34,08
Diagnostiek  (15 minuten)             €   58,67
Diagnostiek  (30 minuten)             €   97,24
Diagnostiek  (45 minuten)             € 135,96
Diagnostiek  (60 minuten)             € 156,06
Diagnostiek  (75 minuten)             € 190,21
Diagnostiek  (90 minuten)             € 233,11
Diagnostiek  (120 minuten)          € 335,77

Tarieven ASR 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   24,63
Behandeling  (15 minuten)            €   43,98
Behandeling  (30 minuten)            €   75,00
Behandeling  (45 minuten)            € 106,57
Behandeling  (60 minuten)            € 126,58
Behandeling  (75 minuten)            € 155,84
Behandeling  (90 minuten)            € 190,32
Behandeling  (120 minuten)         € 279,83

Diagnostiek  (5 minuten)               €   31,43
Diagnostiek  (15 minuten)             €   54,11
Diagnostiek  (30 minuten)             €   89,67
Diagnostiek  (45 minuten)             € 125,39
Diagnostiek  (60 minuten)             € 143,92
Diagnostiek  (75 minuten)             € 175,41
Diagnostiek  (90 minuten)             € 214,98
Diagnostiek  (120 minuten)          € 309,66

Tarieven Zilveren Kruis 2023

Behandeling  (5 minuten)              €   26,92
Behandeling  (15 minuten)            €   48,06
Behandeling  (30 minuten)            €   81,96
Behandeling  (45 minuten)            € 116,46
Behandeling  (60 minuten)            € 138,32
Behandeling  (75 minuten)            € 170,30
Behandeling  (90 minuten)            € 207,98
Behandeling  (120 minuten)         € 305,79

Diagnostiek  (5 minuten)               €  34,35
Diagnostiek  (15 minuten)             €   59,13
Diagnostiek  (30 minuten)             €   97,99
Diagnostiek  (45 minuten)             € 137,02
Diagnostiek  (60 minuten)             € 157,27
Diagnostiek  (75 minuten)             € 191,69
Diagnostiek  (90 minuten)             € 234,92
Diagnostiek  (120 minuten)          € 338,38

Tarieven DSW 2023

Behandeling  (5 minuten)              €  24,77
Behandeling  (15 minuten)            €   44,21
Behandeling  (30 minuten)            €   75,40
Behandeling  (45 minuten)            € 107,14
Behandeling  (60 minuten)            € 127,24
Behandeling  (75 minuten)            € 156,66
Behandeling  (90 minuten)            € 191,32
Behandeling  (120 minuten)         € 281,30

Diagnostiek  (5 minuten)               €   31,59
Diagnostiek  (15 minuten)             €   54,39
Diagnostiek  (30 minuten)             €   90,15
Diagnostiek  (45 minuten)             € 126,04
Diagnostiek  (60 minuten)             € 144,68
Diagnostiek  (75 minuten)             € 176,34
Diagnostiek  (90 minuten)             € 216,10
Diagnostiek  (120 minuten)          € 311,28

 

Verwijsbrief is belangrijk

Om voor vergoeding van de behandelingen in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, naast de gangbare gegevens:

– dat het een verwijzing naar de GB GGZ betreft
– dat er sprake en/of vermoeden is van een DSM 5 stoornis
– de naam, adres, AGB-code en handtekening van de huisarts
Belangrijk is ook dat de datum van de verwijzing voor de datum van het eerste gesprek ligt. Indien dit niet het geval is, wordt de verwijsbrief door uw verzekeraar afgekeurd.

Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar toch gesprekken wilt, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg

Niet voor alle psychische stoornissen wordt psychologische zorg vergoed. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering, maar kan hiervoor toch bij ons terecht. Wij hanteren hiervoor € 94,00 per sessie.

Ongecontracteerde zorg

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u zelf de rekening. Hoeveel procent daarvan wordt vergoedt door de zorgverzekering is afhankelijk van uw polis.

 

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de sessie zelf betalen. Daarvoor geldt een tarief van € 60,00.