28 jun

Kosten en vergoedingen volwassenen

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog)

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat kunt hebben bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische (DSM-IV) stoornis is. Klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel. Er moet ook in vermeld staan dat u naar de GB GGZ wordt verwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.

De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.

De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

De GB GGZ Chronisch (gebaseerd op 750 minuten) voor clienten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico. Vaak hebben clienten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Voor deze laatste groep wordt door sommige verzekeraars aan ons geen contract aangeboden.

Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45 minuten.

Wat kost het?

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dat is in 2021 € 385,00. Een factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

Let op, per 1 januari 2022 gaat de GGZ over naar een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Hierdoor zullen wij per 31 december 2021 alle lopende behandelingen administratief moeten afsluiten. Indien de behandeling dan nog niet is afgelopen, maar doorloopt in 2022, moeten wij per 1 januari 2022 de behandeling administratief heropenen. Dit betekent dat dan ook het eigen risico van 2022 aangesproken moet worden. Dus als een behandeling gestart is in 2021 en doorloopt in 2022, wordt zowel het eigen risico van 2021 als het eigen risico van 2022 aangesproken.

Voor meer informatie klik hier

Voor prijzen, kies uw Zorgverzekeraarsgroep

OVP
Tarief Onverzekerde Zorg (OVP) 2021
(Dit is zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed.) Het maximum tarief voor OVP is door de NZA, Nederlandse Zorgautoriteit, vastgesteld op: € 114,41. Wij hanteren afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen tarieven tussen de € 100,00 en € 50,00.
Het laagste tarief geldt alleen voor bijstandsgerechtigden. Het exacte tarief spreken wij in een persoonlijk gesprek met u af.
VGZ, ONVZ, ENO en Zorg&Zekerheid
VGZ, ONVZ, ENO en Zorg & Zekerheid
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 205,24
Kort Max. 121 – 294  min
€ 469,92
Midden Max. 295 – 495 min
€ 796,51
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.291,46
Chronisch
€ 1.242,44
CZ
CZ
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 202,96
Kort Max. 121 – 294  min
€ 464,70
Midden Max. 295 – 495 min
€ 787,66
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.277,11
Chronisch
Menzis
Menzis
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 193,83
Kort Max. 121 – 294  min
€ 443,81
Midden Max. 295 – 495 min
€ 752,26
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.219,72
Chronisch
€ 1.173,42
ASR
ASR
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 196,11
Kort Max. 121 – 294  min
€ 449,03
Midden Max. 295 – 495 min
€ 761,11
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.1234,07
Chronisch
€ 1.187,22
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 231,45
Kort Max. 121 – 294  min
€ 488,71
Midden Max. 295 – 495 min
€ 828,37
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.343,12
Chronisch
€ 1.292,14
DSW
DSW
Onvolledig traject Max. 0 – 120 min
€ 205,00
Kort Max. 121 – 294  min
€ 476,00
Midden Max. 295 – 495 min
€ 802,00
Intensief Max. 496 – ……. min
€ 1.229,00
Chronisch
€ 1.109,00

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Verwijsbrief is belangrijk

U wordt door de huisarts (soms bedrijfsarts) verwezen naar de GB GGZ. Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar toch gesprekken wilt, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Dus als het kan zorgt u bij voorkeur dat u een verwijsbrief heeft.

Diagnose wordt belangrijker

De huisarts moet inschatten of u een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan een depressie of een angststoornis. Het gaat om een voorlopige diagnose, die door een psycholoog getoetst wordt. Als u na het bezoek aan uw huisarts bij onze praktijk terecht komt, dan verifiëren wij allereerst de diagnose en stellen wij vast of u voor vergoeding in aanmerking komt. Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling van uw klachten niet, dan verwijzen wij u terug naar de huisarts of u kiest ervoor zelf de behandeling te betalen. Wij hanteren afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen tarieven tussen de € 100,00 en € 50,00 per consult.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering, maar kan hiervoor toch bij ons terecht.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, en dat is vaak het geval, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Wij hebben in de praktijk een prijslijst voorhanden. Deze staat ook op de website.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Wij hanteren de 24-uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de sessie zelf betalen. Daarvoor geldt een tarief van € 50,00.

Aanmelden volwassenen