18 okt

Onze werkwijze

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog onderzoekt of er inderdaad sprake is van de door de huisarts vermoede psychische stoornis (DSM) en stelt een voorlopige diagnose. Soms zijn hiervoor meerdere gesprekken en/of een psychodiagnostisch onderzoek nodig. Meestal kan de praktijk voorzien in een passende behandeling. Dan wordt een behandelplan opgesteld. De hulpverlening is kortdurend en klachtgericht. Het hulpaanbod is gevarieerd, afgestemd op de klachten en de persoon van zowel hulpvrager als hulpverlener. Snelle, accurate diagnostiek aan het begin van de behandeling draagt bij aan de korte duur van de hulpverlening. Indien de praktijk u geen passend hulpaanbod kan doen, zal samen met u overlegd worden waar u het best geholpen zou kunnen worden. Als zowel behandeling als verwijzing niet mogelijk lijkt, wordt u terugverwezen naar uw huisarts of verwijzende instantie.

Behandelmogelijkheden:

De behandelmogelijkheden zijn breed en afgestemd op individuele behoeften. Wij maken onder andere gebruik van (elementen van) cognitieve gedragstherapie, EMDR, Mindfulness en bij kinderen ook van speltherapie.

Vereniging EMDR Nederland >>
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie >>

Indien de praktijk u geen passend hulpaanbod kan doen, zal samen met u overlegd worden waar u het beste geholpen kunt worden. Als zowel behandeling als verwijzing niet mogelijk lijkt wordt u terugverwezen naar uw huisarts of verwijzende instantie

Conform het advies van onze beroepsverenigingen NIP en LVVP verstrekken wij geen informatie aan arbo-artsen of advocaten.
Zoals NIP en LVVP wat dit betreft ook aangeven doet de behandelaar niet aan waarheidsbevinding noch aan financiële of materiële belangenbehartiging t.a.v. de cliënt. Het gaat in de behandeling, binnen de vertrouwensrelatie tussen cliënt en behandelaar, om de beleving van de cliënt.